een indrukimpression

van mijnof my

werkwork

Taneja Hartsuyker
Architecten / Elan Wonen
boek 100 opdrachtgevers
Het project i.s.m.
ReneƩ Borgonjen
bevat:
_2 boeken
_een smartlap
_fotoproject
_slooptentoonstelling
_liftgedicht
_steentjes
Taneya Hartsuyker
Architects / Elan Living
book 100 clients
in cooperation with:
ReneƩ Borgonjen
content:
_2 books
_a tear-jerker
_photo project
_exhibition
_elevator poem
_stones

dag!