foto: Michèle Baudet

hallohello

aangenaampleased to meet

ik benI am

Bij aanvang van een samenwerking ga ik graag aan tafel om kennis te maken en een goed beeld te krijgen van de opdrachtgever. Bij een goede klik en wederzijdse affiniteit komt mijn ideeenstroom vanzelf op gang. Nadat de opdracht geformuleerd en besproken is, maak ik een kostenopgave en stippel een tijdspad uit.
Mijn offertes zijn gebaseerd op een uurtarief tussen 50 en 85 euro en ik hanteer de algemene voorwaarden van bno (beroepsvereniging nederlandse ontwerpers).

As the start of a cooperation, I like to personally meet my client to get to know each other and to get a good impression of my client’s organisation / wishes. If there is a good click and mutual affinity then my ideas start flowing. Once the project is defined and discussed, I provide a cost estimate and a time-schedule for the planned activities. My cost estimates are based on an hourly rate from 50 to 85 euros. I use the general terms and conditions of the bno (professional association of Dutch designers).

dag!